ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

โครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
ด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2561-3480, 0-2561-3484 ต่อ 222 หรือ 909